[{"req1":{"blindtype":"Shutters","getoperationsblock":"TRUE","getoutersurfacesblock":"TRUE","configuretype":"ConfigureRollerShutterBlind","operationsblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+operation+MANUALCLICK+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FMANUALBAR.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22MANUALCLICK%22+id%3D%22operation_MANUALCLICK%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_MANUALCLICK%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22MANUALCLICK%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3EOsnovna+roleta+na+ru%C4%8Dno+upravljanje%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3EOsnovna+roleta+na+ru%C4%8Dno+upravljanje%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EMogu%C4%87e+su+dvije+pozicije%2C+otvoreno+ili+zatvoreno.+Kako+bi+upravljali+roletom+otvorite+prozor+i+rotirajte+ga+za+180+stupnjeva+dok+se+prozorsko+krilo+automatski+ne+spoji+s+roletom.+Prilikom+zatvaranja+prozora+roleta+%C4%87e+se+automatski+odrolati.%0D%0ANe+preporu%C4%8Duje+se+ugradnja+na+GPL%2FGPU+modele+krovnih+prozora.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+ELECTRIC+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FELECTRIC.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22ELECTRIC%22+id%3D%22operation_ELECTRIC%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_ELECTRIC%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22ELECTRIC%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3EElektri%C4%8Dno+upravljanje+sa+zaustavljanjem+u+bilo+kojoj+poziciji%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3EElektri%C4%8Dno+upravljanje+sa+zaustavljanjem+u+bilo+kojoj+poziciji%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EVanjskim+roletama+na+elektri%C4%8Dni+pogon+upravlja+se+pomo%C4%87u+daljinskog+upravlja%C4%8Da+koji+se+isporu%C4%8Duje+s+va%C5%A1im+VELUX+INTEGRA%C2%AE+krovnim+prozorom.+Roletom+mo%C5%BEete+upravljati+s+bilo+kojeg+mjesta+u+sobi+te+mo%C5%BEete+iskoristiti+sve+funkcije+sustava+io-homecontrol%C2%AE+poput+mogu%C4%87nosti+programiranja+rolete+da+se+podi%C5%BEe+i+spu%C5%A1ta+u+odre%C4%91eno+vrijeme.+%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+operation+SOLAR+%22+style%3D%22%22+data-tooltipimg%3D%22images%2Fconfigurator%2Foperation%2FSOLAR.png%22%3E%3Cdiv+class%3D%22icon+checked+inactive%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fdiv%3E%3Cinput+class%3D%22optionInput%22++type%3D%22radio%22+value%3D%22SOLAR%22+id%3D%22operation_SOLAR%22+name%3D%22operation%22%3E%3Clabel+for%3D%22operation_SOLAR%22+class%3D%22optionName%22%3E%3Ctable+class%3D%22icon%22+data-operation%3D%22SOLAR%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3Ctable+class%3D%22name%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3ESolarni+pogon+sa+zaustavljanjem+u+bilo+kojoj+poziciji%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Flabel%3E%3Cdiv+class%3D%22tooltip+right%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3ESolarni+pogon+sa+zaustavljanjem+u+bilo+kojoj+poziciji%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3EVanjskim+roletama+na+solarno+napajanje+upravlja+se+pomo%C4%87u+daljinskog+upravlja%C4%8Da+koji+se+isporu%C4%8Duje+s+roletom.+Tako+mo%C5%BEete+upravljati+roletom+s+bilo+kojeg+mjesta+u+sobi+i+iskoristiti+sve+funkcije+sustava+io-homecontrol%C2%AE%2C+poput+programiranja+rolete+da+se+otvara+i+zatvara+u+odre%C4%91eno+vrijeme.+Ako+imate+INTEGRA+krovni+prozor+na+solarno+napajanje%2C+tako%C4%91er+mo%C5%BEete+koristiti+daljinski+upravlja%C4%8D+koji+se+isporu%C4%8Duje+s+prozorom.%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Fdiv%3E","outersurfacesblock":"%3Cdiv+class%3D%22option+surfaceGRS%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Fsurface%2FGRS.png%22+alt%3D%22%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+surface1RS%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Fsurface%2F1RS.png%22+alt%3D%22%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22option+surface7RS%22%3E%3Cdiv+class%3D%22image%22%3E%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fconfigurator%2Fsurface%2F7RS.png%22+alt%3D%22%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Ctable+class%3D%22description%22+cellspacing%3D%220%22+cellpadding%3D%220%22+border%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cdiv+class%3D%22title%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3Cdiv+class%3D%22info%22%3E%3C%2Fdiv%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%3C%2Ftable%3E%3C%2Fdiv%3E"},"AvailableProducts":{}}]